Szlak cerkwi

NOCLEGI U AGUNI
Szlak cerkwi Łemkowskich

Łemkowie byli grupą etniczną od wieków zamieszkających obszar dzisiejszej gminy Krynica-Zdrój. Po II wojnie światowej zostali wysiedleni i jedyne co po nich pozostało to piękne cerkwie. Większość z nich zbudowano na przełomie XVIII-XIX wieku. Szczególnie warta odwiedzenia jest cerkwia św. Jakuba w Powroźniku, która w 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Więcej informacji znajdziesz na stronie